Czy dane inspektora ochrony danych osobowych powinny zostać udostępnione na stronie internetowej administratora?

Administrator danych osobowych zobowiązany jest do umieszczenia takich danych na swojej stronie internetowej. Jeśli podmiot nie prowadzi takiej strony, udostępnia dane inspektora ochrony danych osobowych (IOD) w sposób widoczny w miejscu prowadzenia działalności. 

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 37 RODO, Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) wyznaczają organy lub podmioty publiczne, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości oraz podmioty, których główna działalność polega na regularnym i systematycznym monitorowaniu osób na dużą skalę oraz przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych. 

Zawiadomienie PUODO o wyznaczeniu IOD odbywa się w terminie 14 dni od dnia jego wyznaczenia. Udostępnione zostają takie dane inspektora jak: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu IOD.  (art. 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). 

Dane te zostają udostępnione przez podmiot, który wyznaczył inspektora, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

PUODO wskazuje, aby dane inspektora znalazły się w ogólnie dostępnym miejscu strony internetowej administratora np. zakładka zatytułowana ,,RODO” lub „IOD”, Ochrona Danych Osobowych. PUODO odradza umieszczania takich danych np. w Polityce prywatności
 

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232