Czy konieczne jest spełnienie obowiązku informacyjnego wobec członków rodzin pracownika zgłaszanych przez pracodawcę do ubezpieczenia zdrowotnego?

Nie, Administrator nie ma obowiązku przekazywania informacji określonych w art. 14 RODO członkom rodzin pracownika zgłaszanych przez pracodawcę do ubezpieczenia zdrowotnego. 

UZASADNIENIE:

25 maja 2020 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał wytyczne w zakresie obowiązku informacyjnego przy ubezpieczeniu zdrowotnym. 
Urząd Ochrony Danych przyjął, że przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawierają podstawę, aby zwolnić pracodawców ze spełnienia wtórnego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO. 

Wyjątek stanowi art. 14 ust. 5 pkt c RODO, który wskazuje, że przepis art. 14 ust. 1-4 ust. 1  nie jest obowiązujący, gdy pozyskiwanie lub ujawnienie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą

Dla wielu pracodawców przekazanie informacji wtórnej członkom rodzin pracowników powoduje spore problemy. Jesteśmy przekonani, że decyzja wydana przez UODO rozwieje wszelkie wątpliwości jakie mogą się rodzić wśród pracodawców. Regulacje zaproponowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych można uznać za rozsądne, a sami powinniśmy się cieszyć, że Organ przyjął taką, a nie inną interpretację, zwłaszcza że spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO nie jest zadaniem prostym, a dotychczas nałożone kary pokazują, że jest elementem niezwykle istotnym.
 

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232