Czy pracodawca powinien podpisać umowę powierzenia z lekarzem medycyny pracy?

Pracodawca nie podpisuje umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami leczniczymi, gdyż nie zachodzi tutaj relacja powierzania danych. Jest to udostępnienie danych osobowych. Podmiot lecznicy jest odrębnym administratorem danych osobowych.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca zobowiązany jest do skierowania pracowników na badania wstępne, okresowe lub kontrolne. Ich realizacja odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej między pracodawcą, a podmiotem leczniczym, która określona została w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. 
Zadaniem podmiotu leczniczego są nie tylko świadczenia badania lekarskiego, ale także kwestie związane z dokumentacją tworzoną w wyniku tego świadczenia. Obowiązek przechowywania dokumentacji ciąży na podmiocie leczniczym i określają go odrębne przepisy.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, umowę powierzenia przetwarzania danych należy zawrzeć, gdy administrator zleca wykonanie swoich obowiązków innemu podmiotowi. Podmiot przetwarzający oznacza bowiem ,,osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora”. Oznacza to, że podmiot przetwarzający przetwarzane dane osobowe w imieniu administratora, nie w imieniu własnym. Nie decyduje on także o celach i sposobach przetwarzania. 

Lekarz medycyny pracy nie przetwarza danych osobowych w imieniu administratora, ale w imieniu własnym i na podstawie określonych przepisów prawa. Pracodawca nie powierza danych osobowych podmiotowi leczniczemu. Podstawę przekazania tych danych stanowią odrębne przepisy, dlatego dochodzi do udostępnienia danych osobowych. Podmiot leczniczy staje się więc administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO
 

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232