Czy udostępnianie oświadczeń majątkowych np. sekretarza gminy jest zgodne z RODO?

Udostępnianie informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania oraz o miejscu położenia nieruchomości, jest zgodne z przepisami prawa. Udostępnianie tych oświadczeń w BIP nie narusza przepisów RODO. 

UZASADNIENIE 

Złożenie oświadczenia majątkowego odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów. Głównymi podstawami prawnymi są m.in. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z przepisami, informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyjątkiem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (art. 24i ustawy o samorządzie gminnym). Jawne informacje udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Reasumując, udostępnianie oświadczeń majątkowych, zawierających informacje jawne na stronie Biuletynu Informacji Publicznych jest obowiązkowe. Nie narusza ono przepisów o ochronie danych osobowych i jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit. a RODO: ,,dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą”.

Natomiast, opublikowanie oświadczenia majątkowego np. sekretarza gminy, zawierającego jego dane adresowe lub dane dotyczące położenia nieruchomości będzie naruszało nie tylko przepisy RODO, ale także przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232