Dane kontaktowe wskazuje kandydat

Ustawa zmieniająca niektóre ustawy w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 obowiązuje od 4 maja 2019 r.  Zmiany widoczne są także w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks Pracy. Przede wszystkim zmienia się zakres danych zbieranych przez pracodawcę od kandydata. Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie następujących danych:

·        imię (imiona) i nazwisko,

·        data urodzenia,

·        dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,

·        wykształcenie,

·        kwalifikacje zawodowe,

·        przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że pracodawca nie ma podstawy prawnej, aby żądać od kandydata jego adresu zamieszkania lub imion jego rodziców. Ograniczone zostają także dane kontaktowe, gdyż to osoba ubiegająca się o pracę wskazuje formę kontaktu z pracodawcą m.in. w postaci numeru telefonu.

 

 Żądanie od kandydata takich informacji jak: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia także ma swoje granice. Ich podanie zależy od tego, czy informacje te są niezbędne do wykonania pracy na określonym stanowisku.

 

Oczywiście, to tylko część zmian w wyżej wymienionej ustawie.  Pozostałe kwestie zostaną poruszone w kolejnych wpisach. Jedna z nich dotyczyć będzie danych zbieranych od pracodawcy.

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232