Jak długo udostępniać oświadczenia radnego w Biuletynie Informacji Publicznej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświadczenia majątkowe przechowuje się przez okres 6 lat. Po upływie tego terminu, administrator zobowiązany jest do usunięcia oświadczeń z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). 

UZASADNIENIE

Złożenie oświadczenia majątkowego odbywa się na podstawie przepisów. Głównymi podstawami prawnymi są: 

  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  
  • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
  • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Zgodnie z przepisami oświadczenia majątkowe przechowuje się przez okres 6 lat. Po upływie tego terminu następuje procedura brakowania dokumentacji. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniach jest niedopuszczalne. 

Przetwarzanie według RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO).

Przechowywanie oraz udostępnianie danych zawartych w oświadczeniach po upływie wskazanego terminu jest niezgodne z przepisami i narusza ono zasady art. 5 ust. 1 RODO. Dotyczy to także udostępniania oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Reasumując, oświadczenia majątkowe w BIP mogą być udostępniane przez okres 6 lat. Po upływie tego terminu administrator zobowiązany jest do usunięcia oświadczeń z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). 
 

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232