Kara za uniemożliwienie kontroli UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę na spółkę Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach w wysokości 20 tyś. złotych za uniemożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych. Właścicielowi spółki grozi dodatkowa odpowiedzialność karna.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeprowadzał czynności kontrolne w firmie, która miała podpisaną umowę o współpracy z Vis Consulting Sp. z o.o. w outsourcingu usług telemarketingowych. UODO podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej kontroli w Vis Consulting Sp. z o.o.

Kontrolerzy UODO zawiadomili o planowanej kontroli, ale pod wskazanym adresem zastali jedynie wirtualne biuro. Kontrolerzy UODO podjęli próbę kontaktu telefonicznego. Pełnomocnik spółki poinformował, że kontrola się nie odbędzie.  Vis Consulting Sp. z o.o. uniemożliwiało przeprowadzenie kontroli do momentu, w którym poinformowali o jej likwidacji.

Prezes UODO uznał, że spółka nie realizuje obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych i celowo nie chce współpracować z organem ds. ochrony danych osobowych.  Tym samym Vis Consulting Sp. z o.o. naruszyła przepisy RODO. Uruchomiono postępowanie i nałożono karę w wysokości 20 tyś. złotych. Nie uwzględniono żadnych okoliczności łagodzących.

UODO złożył również zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych:

,,Kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.

Prezes UODO zawiadomił o tym Prokuraturę Rejonową w Katowicach. Skierowany został już w tej sprawie akt oskarżenia przeciwko Prezesowi Vis Consulting Sp. z o.o. do sądu.

Prezes UODO poinformował także o tym, że docierają do niego liczne sygnały, które świadczą o nieuczciwej praktyce firm telemarketingowych. Są one dużym problemem dla posiadaczy telefonów komórkowych oraz stacjonarnych. Irytujące stają się odpowiedzi telemarketerów, którzy twierdzą, że numer został wylosowany przez system. W niektórych przypadkach informują, że pracodawca nie ma własnej bazy danych z numerami, a jedynie system, który łączy się z bazą innej firmy z której wybiera numer. Telemarketer nie widzi więc numeru, gdyż połączenie następuje za pośrednictwem systemu dostarczanego przez inny podmiot.

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232