Zakres danych pozyskiwanych przez Gminy w deklaracjach śmieciowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przypomina, aby Rada Gminy określając wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wymagała podania szerszego zakresu danych, niż ten określony przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jak wskazuje art. 6m ust. 1b powyższej ustawy, Rada Gminy określając wzór deklaracji, może wymagać podania następujących danych:

  • Imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • Adres nieruchomości,
  • Dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • Numer telefonu właściciela nieruchomości,
  • Adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości,
  • Inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego,
  • Informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

Gminy nie są zatem uprawnione do pozyskiwania szerszego zakresu danych, niż określony w ustawie. Nie mogą więc żądać podania przez właściciela nieruchomości np. daty urodzenia, czy imion rodziców, jak również danych osób zamieszkujących w lokalu czy ich numeru PESEL.

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232