Outsourcing IOD - inspektor ochrony danych osobowych

Eksperci w zakresie ochrony danych osobowych zajmują się edukacją na temat bezpieczeństwa informacji oraz wdrażaniem systemów ochrony danych osobowych przez Inspektorów Ochrony Danych oraz audytorów z firmy. Jedną z usług świadczoną przez eksperckie firmy, w tym EDUODO, w obrębie bezpieczeństwa informacji jest wdrażanie dokumentacji i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych. Outsourcing IOD w Katowicach przenosi wszystkie obowiązki związane z dostosowaniem Twojej firmy do RODO.

Funkcjonowanie i cel skutecznego wsparcia wewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych Katowice

Każdy z podmiotów publicznych zobligowany jest do powołania Inspektora Ochrony Danych, którego funkcjonowanie wiąże się z doskonałą znajomością przepisów prawa i biegłością z wcieleniem ich w życie. Jest to zadanie wymagające i odpowiedzialne. Istotnymi kwestiami outsourcingu IOD w Katowicach jest sprawne reagowanie na potrzeby klienta, praktyczna wiedza kadry pracowniczej i mnogość usług. 

Skuteczne wsparcie wewnętrznego IOD zapewnia bezpieczeństwo w dziedzinie ochrony danych osobowych. Zastosowanie innowacyjnych metod usprawnia proces pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.


Usługa outsourcingu IOD w Katowicach

Zadaniem firm jest przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Firma EDUODO zapewnia nadzorowanie, wspomaganie i reprezentowanie administratora danych osobowych (ADO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Outsourcing IOD w Katowicach przez EDUODO i jego funkcje:

  • zapewnienie stałej kontroli oraz nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych,
  • stałe wsparcie w przypadku kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • pełne opracowanie i aktualizacja dokumentów,
  • przypominanie o składaniu dokumentów oraz wszelkich obowiązkach,
  • troska o wszelkie procesy zapobiegające naruszeniom bezpieczeństwa danych,
  • brak skarg od osób fizycznych, a jeżeli wystąpią ich rzetelne rozpatrzenie,

Chcę poznać szczegóły oferty

IOD zewnętrzny a IOD wewnętrzny

Outsourcing IOD w Katowicach EDUODO to przede wszystkim redukcja kosztów (nie ponosi się kosztów organizacji szkoleń dedykowanych dla IOD) oraz realne odciążenie dla Twojej firmy (przejęcie obowiązków dotyczących RODO przez zewnętrzną firmę). Za sprawą EDUODO każda firma korzystająca z usług outsourcingu IOD w Katowicach będzie uaktualniać swoją wiedzę w zakresie RODO, nie martwiąc się zmieniającymi się prawami oraz przepisami. Zespół ekspercki EDUODO dba o każdego klienta, posiadając w swoich szeregach polsko-niemieckich ekspertów. Dodatkowym atutem jest zawarta umowa - B2B, która gwarantuje obiektywizm i partnerstwo. Jedyną wadą, która w przypadku IOD zewnętrznego jest realizowana odwrotnie, pozostaje brak dobrej znajomości struktury podmiotu - firma zewnętrzna dopiero poznaje struktury.

Pomoc dla Wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

EDUODO, jako outsourcing IOD w Katowicach świadczy również usługi z zakresu wsparcia wewnętrznego IOD. Decyzja o tego rodzaju pomocy obejmuje wsparcie oraz dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań dla IOD. Ta opcja polecana jest Administratorom Danych, którzy wyznaczyli IOD, a oni nie są w stanie w pełni indywidualnie pełnić swoich funkcji IOD. 

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

32 411 27 54