Outsourcing IOD - inspektor ochrony danych osobowych

Najważniejszym elementem outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych wykonywanego przez naszą firmę jest pełne wyręczenie Administratora we wszystkich obowiązkach wynikających z RODO.

Nasi eksperci zajmują się edukacją na temat bezpieczeństwa informacji oraz wdrażaniem stosownych systemów przez IOD, oraz audytorów z firmy. Jedną z usług świadczoną przez eksperckie firmy, w tym EDUODO, w obrębie bezpieczeństwa informacji jest wdrażanie dokumentacji i pełnienie funkcji wewnętrznego inspektora. Oddanie w nasze ręce obowiązków dotyczących danych poufnych przenosi wszystkie obowiązki związane z dostosowaniem Twojej firmy do RODO.

Outsourcing IOD dzięki EDUODO to przede wszystkim:

• spokój o wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem danych osobowych,
• zwiększenie prestiżu instytucji poprzez posiadanie wysoce wykwalifikowanego IOD,
• Pełna reprezentacja przy kontroli UODO,
• Indywidualne podejście od każdego klienta,
• Praktyczne podejście oraz rzetelne rozwiązywanie problemów dotyczących bezpieczeństwa danych,
• Dedykowany pracownik na wyłączność.

Funkcjonowanie i cel skutecznego wsparcia wewnętrznego inspektora 

Każdy z podmiotów publicznych zobligowany jest do powołania inspektora Ochrony Danych, którego funkcjonowanie wiąże się z doskonałą znajomością przepisów prawa i biegłością ze wcieleniem ich w życie. Jest to zadanie wymagające i odpowiedzialne. Istotnymi kwestiami outsourcingu funkcji IOD, jest sprawne reagowanie na potrzeby klienta i praktyczna wiedza kadry pracowniczej.

Przekazanie obowiązków firmie zewnętrznej jest idealnym rozwiązaniem dla podmiotu, którego wewnętrzny Inspektor Ochrony Danych nie podołał wyzwaniu.

Jeżeli mimo wszystko pracownik podmiotu zechce pełnić funkcję IOD – możemy zapewnić wsparcie w formie wyręczenia wewnętrznego inspektora w wykonywaniu niektórych jego obowiązków. Skuteczne wsparcie wewnętrznego pracownika zapewnia bezpieczeństwo w dziedzinie ochrony personaliów. Zastosowanie innowacyjnych metod usprawnia ten proces poprzez posiadanie wykwalifikowanego pracownika z naszej firmy.


Co klient otrzyma w ramach usługi outsourcingu IOD?

Zadaniem firmy w ramach przekazania obowiązków pracownika zajmującego się bezpieczeństwem danych jest przekazanie funkcji wewnętrznego inspektora wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Firma EDUODO zapewnia nadzorowanie, wspomaganie i reprezentowanie administratora danych osobowych (ADO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Outsourcing IOD przez EDUODO i jego funkcje:

 • zapewnienie stałej kontroli oraz nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa personaliów,
 • stałe wsparcie oraz reprezentacja w przypadku kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • pełne opracowanie i aktualizacja dokumentów oraz wszelkich procedur,
 • przypominanie o składaniu dokumentów oraz wszelkich obowiązkach,
 • troska o wszelkie procesy zapobiegające naruszeniom bezpieczeństwa danych,
 • brak skarg od osób fizycznych, a jeżeli wystąpią ich rzetelne rozpatrzenie,
 • szkolenie z przepisów RODO dla pracowników.

Chcę poznać szczegóły oferty

IOD zewnętrzny a wewnętrzny

Outsourcing IOD

Outsourcing IOD EDUODO to przede wszystkim redukcja kosztów (nie ponosi się kosztów organizacji szkoleń dedykowanych) oraz realne odciążenie dla Twojej firmy (przejęcie obowiązków dotyczących RODO przez zewnętrzną firmę). Za sprawą EDUODO każda firma korzystająca z naszych usług będzie uaktualniać swoją wiedzę w zakresie RODO, nie martwiąc się zmieniającymi się prawami oraz przepisami. Zespół ekspercki EDUODO dba o każdego klienta, posiadając w swoich szeregach polsko-niemieckich ekspertów. Dodatkowym atutem jest zawarta umowa - B2B, która gwarantuje obiektywizm i partnerstwo. Przekazanie firmie EDUODO odpowiedzialności w kwestii bezpieczeństwa personaliów sprawi, że RODO nie będzie takie straszne.

Jedyną wadą, która w przypadku IOD zewnętrznego jest realizowana odwrotnie, pozostaje brak dobrej znajomości struktury podmiotu — firma zewnętrzna dopiero poznaje struktury. Niemniej jednak Inspektorzy z EDUODO w przypadku wykonywania obowiązków w ramach Outsourcingu mają obraz na charakterystykę każdego podmiotu, ponieważ od wielu lat taką funkcję IOD pełnili w każdym rodzaju placówki publicznej.

Czy z przejęcia obowiązków IOD mogą korzystać małe i średnie firmy?

Przejęcie funkcji inspektora ochrony danych przez zewnętrzną firmę może okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają wystarczającej ilości zasobów ludzkich i finansowych, aby zatrudnić i szkolić własnego specjalistę ds. bezpieczeństwa danych osobowych. Wybranie doświadczonej firmy zewnętrznej jest świetną metodą zapewnienia małemu przedsiębiorstwu usług doskonale dopasowanych do charakteru i zakresu działalności. Zewnętrzna firma specjalizująca się w outsourcingu może bowiem zaoferować swoim klientom bardzo szeroki zakres usług, pozwalający zaspokoić wszelkie potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Sporą korzyścią wynikającą z powierzenia IOD firmie zewnętrznej jest również to, że wyznaczony zespół ma specjalistyczną wiedzę i szerokie doświadczenie w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa personaliów. To natomiast pozwala na zapewnienie sobie skuteczniejszej ochrony wrażliwych danych przed naruszeniami. Ponadto zewnętrzna firma jest bardziej elastyczna w dostosowaniu swojej oferty do zmieniających się potrzeb i wymagań klienta.

Pomoc dla wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych

EDUODO świadczy również usługi z zakresu wsparcia wewnętrznego IOD. Decyzja o tego rodzaju pomocy obejmuje wsparcie oraz dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań dla pracownika zajmującego się bezpieczeństwem danych. Ta opcja polecana jest Administratorom Danych, którzy wyznaczyli IOD, a oni nie są w stanie w pełni indywidualnie pełnić swoich funkcji. 

Zapraszamy do współpracy

Jeśli szukasz partnera, który w profesjonalny, praktyczny i ciekawy sposób wyręczy wszystkie Twoje obowiązki wynikające z RODO w formie Outsourcingu IOD, skontaktuj się z nami.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana zapytanie lub w innych sprawach, w związku z którymi kontaktuje się Pani/Pan z nami wykorzystując formularz kontaktowy.

Jeżeli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych oraz praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres biuro@eduodo.pl Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: "RODO", czyli: prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na przesłane do nas pytania. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, hostingowe oraz usługi IT. Każdy podmiot, któremu możemy powierzyć Państwa dane, przetwarzają je na podstawie zawartych umów z nami i wyłączenie zgodnie z poleceniami Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyżej wymienionego adresu mailowego. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeżeli jednak uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Outsourcing IOD FAQ

 1. Co to jest Outsourcing IOD?

  Jest to sprawdzona i akceptowalna forma optymalizacji procesowej oraz kosztowej w utrzymaniu zgodności z przepisami o bezpieczeństwie personaliów. Klient otrzymuje do dyspozycji swojego indywidualnego IOD, który w pełni reprezentuje podmiot, w którym tę usługę świadczy.

 2. Co to jest RODO?

  RODO to powszechnie używany skrót pochodzący od nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa osobowych.

 3. Kogo obejmuje RODO?

  RODO obejmuje swoim prawem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. RODO pozwala na egzekwowanie prawa osób fizycznych do ochrony ich danych osobowych.

 4. Dla kogo jest Outsourcing IOD?

  Pełny lub częściowy outsourcing funkcji jest najlepszym rozwiązaniem dla Administratora, który pragnie, aby podmiot zewnętrzny wyręczył go we wszystkim związanym z RODO, który ceni sobie profesjonalizm, święty spokój oraz najwyższe bezpieczeństwo jednocześnie redukując wydatki związane z inspektorem.

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

32 411 27 54