Outsourcing IOD - inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Najważniejszym elementem współpracy Inspektora Ochrony Danych w trakcie Outsourcingu IOD przez naszą firmę jest pełne wyręczenie Administratora we wszystkich obowiązkach wynikających z RODO.

Eksperci w zakresie ochrony danych osobowych zajmują się edukacją na temat bezpieczeństwa informacji oraz wdrażaniem systemów ochrony danych osobowych przez Inspektorów Ochrony Danych oraz audytorów z firmy. Jedną z usług świadczoną przez eksperckie firmy, w tym EDUODO, w obrębie bezpieczeństwa informacji jest wdrażanie dokumentacji i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych. Outsourcing IOD przenosi wszystkie obowiązki związane z dostosowaniem Twojej firmy do RODO.

Outsourcing IOD dzięki EDUODO to przede wszystkim:

•    spokój o wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych,
•    zwiększenie prestiżu instytucji poprzez posiadanie wysoce wykwalifikowanego Inspektora Ochrony Danych,
•    Pełna reprezentacja przy kontroli UODO,
•    Indywidualne podejście od każdego klienta,
•    Praktyczne podejście oraz rzetelne rozwiązywanie problemów dotyczących ochrony danych,
•    Dedykowany Inspektor Ochrony Danych na wyłączność.
 

Funkcjonowanie i cel skutecznego wsparcia wewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych

Każdy z podmiotów publicznych zobligowany jest do powołania Inspektora Ochrony Danych, którego funkcjonowanie wiąże się z doskonałą znajomością przepisów prawa i biegłością z wcieleniem ich w życie. Jest to zadanie wymagające i odpowiedzialne. Istotnymi kwestiami outsourcingu IOD, jest sprawne reagowanie na potrzeby klienta, praktyczna wiedza kadry pracowniczej i mnogość usług. 

Outsourcing IOD jest idealnym rozwiązaniem dla podmiotu, którego wewnętrzny Inspektor Ochrony Danych nie podołał wyzwaniu.

Jeżeli mimo wszystko pracownik podmiotu zechce pełnić funkcję IOD – możemy zapewnić wsparcie w formie Outsourcingu IOD dla wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych. Skuteczne wsparcie wewnętrznego IOD zapewnia bezpieczeństwo w dziedzinie ochrony danych osobowych. Zastosowanie innowacyjnych metod usprawnia proces pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych poprzez posiadanie wykwalifikowanego Inspektora Ochrony Danych z naszej firmy, który skutecznie wspiera pracę wewnętrznego IOD.
 


Usługa outsourcingu IOD

Zadaniem firmy w ramach usługi Outsourcingu IOD  jest przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Firma EDUODO zapewnia nadzorowanie, wspomaganie i reprezentowanie administratora danych osobowych (ADO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Outsourcing IOD przez EDUODO i jego funkcje:

 • zapewnienie stałej kontroli oraz nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych,
 • stałe wsparcie oraz reprezentacja w przypadku kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • pełne opracowanie i aktualizacja dokumentów oraz wszelkich procedur,
 • przypominanie o składaniu dokumentów oraz wszelkich obowiązkach,
 • troska o wszelkie procesy zapobiegające naruszeniom bezpieczeństwa danych,
 • brak skarg od osób fizycznych, a jeżeli wystąpią ich rzetelne rozpatrzenie,
 • szkolenie RODO dla pracowników.

Chcę poznać szczegóły oferty

IOD zewnętrzny a IOD wewnętrzny

Outsourcing IOD

Outsourcing IOD EDUODO to przede wszystkim redukcja kosztów (nie ponosi się kosztów organizacji szkoleń dedykowanych dla IOD) oraz realne odciążenie dla Twojej firmy (przejęcie obowiązków dotyczących RODO przez zewnętrzną firmę). Za sprawą EDUODO każda firma korzystająca z usług outsourcingu IOD będzie uaktualniać swoją wiedzę w zakresie RODO, nie martwiąc się zmieniającymi się prawami oraz przepisami. Zespół ekspercki EDUODO dba o każdego klienta, posiadając w swoich szeregach polsko-niemieckich ekspertów. Dodatkowym atutem jest zawarta umowa - B2B, która gwarantuje obiektywizm i partnerstwo. Outsourcing IOD firmy EDUODO sprawi, że RODO nie będzie takie straszne.

Jedyną wadą, która w przypadku IOD zewnętrznego jest realizowana odwrotnie, pozostaje brak dobrej znajomości struktury podmiotu - firma zewnętrzna dopiero poznaje struktury. Nie mniej jednak Inspektorzy z EDUODO w przypadku wykonywania obowiązków Outsourcingu Inspektora Ochrony Danych mają obraz na charakterystykę każdego podmiotu, ponieważ od wielu lat taką funkcję IOD pełnili w każdym rodzaju placówki publicznej.

Pomoc dla Wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych

EDUODO, jako outsourcing IOD świadczy również usługi z zakresu wsparcia wewnętrznego IOD. Decyzja o tego rodzaju pomocy obejmuje wsparcie oraz dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań dla IOD. Ta opcja polecana jest Administratorom Danych, którzy wyznaczyli IOD, a oni nie są w stanie w pełni indywidualnie pełnić swoich funkcji IOD. 

Zapraszamy do współpracy

Jeśli szukasz partnera, który w profesjonalny, praktyczny i ciekawy sposób wyręczy wszystkie Twoje obowiązki wynikające z RODO w formie Outsourcingu IOD, skontaktuj się z nami.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana zapytanie lub w innych sprawach, w związku z którymi kontaktuje się Pani/Pan z nami wykorzystując formularz kontaktowy.

Jeżeli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych oraz praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres biuro@eduodo.pl Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: "RODO", czyli: prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na przesłane do nas pytania. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, hostingowe oraz usługi IT. Każdy podmiot, któremu możemy powierzyć Państwa dane, przetwarzają je na podstawie zawartych umów z nami i wyłączenie zgodnie z poleceniami Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyżej wymienionego adresu mailowego. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeżeli jednak uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Outsourcing IOD FAQ

 1. Co to jest Outsourcing IOD?

  Jest to sprawdzona i akceptowalna forma optymalizacji procesowej oraz kosztowej w utrzymaniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Klient otrzymuje do dyspozycji swojego indywidualnego Inspektora Ochrony Danych, który w pełni reprezentuje podmiot, w którym tę usługę świadczy.

 2. Co to jest RODO?

  RODO to powszechnie używany skrót pochodzący od nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych..

 3. Kogo obejmuje RODO?

  RODO obejmuje swoim prawem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. RODO pozwala na egzekwowanie prawa osób fizycznych do ochrony ich danych osobowych.

 4. Dla kogo jest Outsourcing IOD?

  Outsourcing IOD jest najlepszym rozwiązaniem dla Administratora, który pragnie, aby podmiot zewnętrzny wyręczył go we wszystkim związanym z RODO, który ceni sobie profesjonalizm, święty spokój oraz najwyższe bezpieczeństwo jednocześnie redukując wydatki związane z Inspektorem Ochrony Danych.

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

32 411 27 54