Rola i wyzwania Inspektora Ochrony Danych w jednostce publicznej

Zgodnie z preambułą 97 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), inspektor Ochrony Danych jest osobą, która ma specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa i praktyk związanych z ochroną danych osobowych. Preambuła 97 podkreśla, że poziom tej fachowej wiedzy powinien być dostosowany do konkretnych operacji przetwarzania danych oraz stopnia ochrony, jaką wymagają przetwarzane dane osobowe.

Czym zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych?

Unijny ustawodawca doszedł do wniosku, że sam fakt określenia obowiązków organizacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez przepisy prawne nie gwarantuje ich skutecznego wypełnienia. W związku z tym zaproponowano utworzenie stanowiska Inspektora Ochrony Danych, zwyczajowo określanego jako Data Protection Officer (DPO).

Osoba ta pełni specjalną funkcję w ramach systemu ochrony danych w organizacji, a jej głównym zadaniem jest zapewnienie fachowej wiedzy oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów RODO i innych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Warto zaznaczyć, że idea DPO nie jest zupełnie nowa — wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej stosowało ją wcześniej. W Polsce analogiczną funkcję pełnił Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Zakres obowiązków, jakie rozporządzenie nałożyło na inspektora:

 • monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami RODO;
 • informowanie organizacji i jej pracowników o obowiązkach, jakie na nich spoczywają w związku z RODO;
 • udzielanie informacji dotyczących Ochrony Skutków dla Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Impact Assessment, DPIA), pełnienie funkcji łącznika między organizacją a organem nadzorczym (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, UODO).

Jako część swojej roli doradczej, Inspektor Danych Osobowych (DPO) musi posiąść dogłębną wiedzę dotyczącą procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji, w której został wyznaczony. Jego obowiązkiem jest dokładne badanie tych procesów pod kątem zgodności z przepisami RODO oraz systematyczne dostarczanie informacji i udzielanie porad organizacji w zakresie działań, które uważa za niezbędne.

Z jakimi wyzwaniami mierzy się Inspektor Ochrony Danych Osobowych?

Inspektorzy Ochrony Danych (DPO) stawiają czoła szeregowi wyzwań w wykonywaniu swoich obowiązków. Głównym problemem jest obszar i złożoność operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych, które muszą nadzorować. Ich praca często wiąże się z rozległym i skomplikowanym przepływem danych. 

Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych (DPO) w jednostkach publicznych napotykają na szereg wyzwań w swojej pracy:

 • złożona struktura organizacyjna;
 • różnorodność przetwarzanych danych;
 • mnogość przepisów prawnych;
 • wysoka odpowiedzialność i nadzór społeczny;
 • zarządzanie dużymi ilościami danych;
 • współpraca z wieloma interesariuszami;
 • działania na rzecz transparentności;
 • zapewnienie ciągłości działania;
 • edukacja i szkolenia;
 • zarządzanie incydentami.

Poniżej przyjrzyjmy się wybranym obszarom działalności DPO.

Złożona struktura organizacyjna

W jednostkach publicznych często istnieje skomplikowana struktura z wieloma działami, urzędami lub agendami. DPO musi dokładnie zrozumieć tę strukturę oraz przepływ danych osobowych między różnymi jednostkami.

Mnogość przepisów

Jednostki publiczne często podlegają różnym regulacjom i przepisom prawnym, co może być wyjątkowo skomplikowane. DPO musi być na bieżąco z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz innymi regulacjami związanymi z jego pracą.

DPO w jednostkach publicznych

W jednostkach publicznych, ze względu na charakter ich działalności i dostęp do danych obywateli, DPO ma szczególnie istotną rolę w zapewnieniu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz budowaniu zaufania społecznego. 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Sprawdź naszą ofertę lub  Napisz lub zadzwoń – nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.
 

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232