Główny Geodeta Kraju naruszył dane osobowe tysięcy właścicieli nieruchomości i tego nie zgłosił!

Numer księgi wieczystej to informacja, na bazie której można zidentyfikować właściciela konkretnej działki. Na stronie internetowej Głównego Geodety Kraju pojawiły się wszystkie numery KW i były widoczne przez dwa dni. Jakie były konsekwencje tego naruszenia?

Organ nadzorczy nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 60 tys. zł na Głównego Geodetę Kraju. Powodem było niezgłoszenie naruszenia danych osobowych PUODO oraz niezawiadomienie o nim osób, których dane zostały ujawnione.

UODO zaznacza, że na początku kwietnia 2022 roku przez ponad 48 godzin w serwisie prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju widoczne były numery ksiąg wieczystych. Posiadając numer księgi wieczystej, można zidentyfikować właścicieli nieruchomości.

Administrator nie zawiadomił organu nadzorczego o naruszeniu danych osobowych. UODO dowiedział się o naruszeniu danych z mediów. UODO dodał, że wystosował pismo, w którym poinformował administratora o obowiązku zgłaszania naruszeń danych organowi nadzorczemu oraz o konieczności powiadomienia o tym osób, których dane dotyczą, gdyż jest to wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych i może prowadzić m.in. do kradzieży tożsamości.

Po otrzymaniu pisma administrator nie zgłosił naruszenia ochrony danych osobowych, uznając, że numery ksiąg wieczystych nie są danymi osobowymi, co nie powoduje ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. UODO nałożył karę administracyjną na Głównego Geodetę Kraju, który dopuścił się uchybienia przepisów RODO.

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232