Jak rozpoznać kontrolerów UODO?

Kontrolerzy UODO posługują się legitymacją służbową, która charakteryzuje się kolorem niebieskim, wizerunkiem Orła Białego na czerwonej tarczy oraz czarnymi i drukowanymi napisami:  Rzeczpospolita Polska, Urząd Ochrony Danych Osobowych. Posiadają oni również pisemne upoważnienie podpisane przez PUODO.

*****

Urząd Ochrony Danych Osobowych pisemnie i telefonicznie zawiadamia o planowej kontroli. PUODO przypomniał także w jednym ze swoich artykułów o upoważnieniu, które musi zawierać: 

  • podstawę prawną,
  • oznaczenie UODO,
  •  nformacje identyfikujące kontrolera tj. imię, nazwisko, numer legitymacji służbowej,
  • określenie przedmiotu oraz zakresu kontroli,
  • oznaczenie kontrolowanego,
  • termin rozpoczęcia oraz przewidywanego zakończenia kontroli,
  • podpis PUODO,
  • pouczenie wraz z datą i miejscem wystawienia upoważnienia.

Legitymacja kontrolerów UODO

Kontrolerzy UODO posługują się również legitymacją służbową, zawierającą: imię i nazwisko pracownika, numer oraz datę ważności legitymacji, fotografię pracownika, podpis posiadacza oraz wystawcy, hologram oraz stanowisko służbowe. Legitymacja służbowa pracowników UODO charakteryzuje się kolorem niebieskim, wizerunkiem Orła Białego na czerwonej tarczy oraz czarnymi i drukowanymi napisami: Rzeczpospolita Polska, Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
Legitymacja służbowa kontrolera UODO:

 

eduodo.png legitymacja2.png

 

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232