Czy pracodawca może udostępnić nagrania z monitoringu mediom zewnętrznym?

Udostępnianie nagrań z monitoringu mediom zewnętrznym nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Nagrania z monitoringu zawierają dane osobowe, które  nie mogą być udostępniane w celach promocyjnych. Takie udostępnianie narusza nie tylko przepisy obowiązującego prawa, ale także przepisy RODO. 

UZASADNIENIE

Pracodawca może wykorzystywać monitoring wyłącznie w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz w celu ochrony mienia, co wynika z art. 222  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), a także z wytycznymi PUODO dotyczącymi wykorzystywania monitoringu wizyjnego. 

Monitoringu nie można wykorzystywać do celów promocyjnych, gdyż narusza to  nie tylko przepisy obowiązującego prawa, ale także przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Celem monitoringu nie jest promocja, tylko zapewnienie bezpieczeństwa. Nie ma również podstawy prawnej, która by na to zezwalała. Pracodawca nie ma więc prawa udostępniać nagrań z monitoringu mediom zewnętrznym w celach promocyjnych. 
 

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232