Nowe wzory kwestionariuszy wstępnego wywiadu przed szczepieniem dzieci przeciw COVID-19

Szczepienia przeciw COVID-19 stały się ważnym elementem walki z pandemią koronawirusa. W celu umożliwienia rodzicom podjęcia świadomej decyzji o szczepieniu swoich dzieci przeprowadzany jest wstępny wywiad z rodzicami lub opiekunami prawnymi. W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej oraz pojawieniem się nowych szczepionek również kwestionariusze wstępnego wywiadu ulegają zmianom. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej nowym wzorom kwestionariuszy wstępnego wywiadu przeprowadzanych przed szczepieniem dzieci przeciw COVID-19.

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zaapelował o wprowadzenie zmian w „Kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19”. UODO zakwestionował pozyskiwanie na kwestionariuszu takich danych osobowych przedstawiciela ustawowego dziecka jak: numer PESEL oraz rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości. 

Zdaniem UODO zbieranie takich danych budzi wątpliwości z punktu widzenia przepisów regulujących zawartość dokumentacji medycznej, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w której ograniczono zakres danych przedstawiciela ustawowego do takich danych jak: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania (art. 25 ust. 1 powołanej ustawy). 

W związku z opinią UODO, Ministerstwo Zdrowia dokonało zmian w kwestionariuszach, dostosowując je do wyżej wymienionych regulacji. Usunięto rubrykę umożliwiającą pozyskiwanie numeru PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości przedstawiciela ustawowego. Natomiast dodano tę, która uwzględnia adres zamieszkana przedstawiciela ustawowego. 

Audyt zgodności z RODO pozwala na uniknięcie zbierania niepotrzebnych lub niechcianych danych osobowych, co z kolei przyczynia się do lepszej ochrony prywatności pacjentów. W przypadku kwestionariuszy wstępnego wywiadu przed szczepieniem dzieci przeciw COVID-19 pozyskiwanie numeru PESEL oraz rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości przedstawicieli ustawowych dzieci nie było uzasadnione i nie było to zgodne z obowiązującymi przepisami. 

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232