Czy zbieranie danych dotyczących miejsca pracy rodziców dzieci uczęszczających do żłobka jest zgodne z przepisami?

Zbieranie danych dotyczących miejsca pracy lub miejsca pobierania nauki w szkole od rodziców dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego jest zgodne z obowiązującymi przepisami, nie narusza ono także przepisów RODO

UZASADNIENIE

Przetwarzanie danych osobowych przez żłobki oraz kluby dziecięce odbywa się na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawa szczegółowo określa zakres danych  zbieranych w celu przyjęcia dziecka do żłobka. 

Zgodnie z art. 3a wyżej wymienionej ustawy, rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym przedstawia w formie oświadczenia lub zaświadczenia m.in. dane dotyczące miejsca pracy rodziców lub miejsca pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców. 

Przetwarzanie danych dotyczących miejsca pracy rodziców dzieci uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i nie narusza ono obowiązujących przepisów, także przepisów RODO.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232