Czy placówka wykonująca badania z zakresu medycyny pracy jest obowiązana do udostępnienia pracodawcy dokumentacji medycznej pracowników?

Nie, placówka nie ma podstawy prawnej, która obligowałaby do udostępnienia takiej dokumentacji. 

UZASADNIENIE

Art. 11 ust 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy nakłada na placówki medycyny pracy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej osób objętych zakresem jej działania. Ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wskazuje wyraźnie, że dane zawarte w dokumentacji medycznej są objęte tajemnicą służbową i zawodową.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta mówi, iż placówka ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, a także podmiotom określonym w art. 26 ustawy. Przepis jednak nie przewiduje w wąskim gronie podmiotów pracodawcy jako podmiotu uprawnionego do dostępu do tego rodzaju danych. W związku z tym placówka nie ma podstaw do udostępnienia takiej dokumentacji pracodawcy.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232