Czy przy okazji pobytu w szpitalu jestem zobowiązany do zdania dowodu osobistego do depozytu szpitalnego?

Nie, pacjent ma prawo zdać dokument tożsamości do depozytu, lecz nie ma takiego obowiązku. ​

UZASADNIENIE

Art. 39 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje, że pacjent przebywający w szpitalu ma prawo przechować wartościowe przedmioty oraz dokumenty tożsamości  w depozycie, a koszty ponosi podmiot leczniczy.

Warto jednak zaznaczyć, że dokumenty złożone do depozytu szpitalnego  będą zdecydowanie bezpieczniejsze niż w szafce przy łóżku pacjenta z racji faktu, iż większość sal szpitalnych jest wieloosobowa i dostęp do nich mają osoby postronne.

Zasady depozytu reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2009 r., w którym wskazane jest, że pacjent musi otrzymać kartę depozytową, która potwierdza przyjęcie rzeczy wartościowych do depozytu wraz ze spisem powierzonych dóbr.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232