Czy przy zapisie do biblioteki publicznej pracownik ma prawo żądać moich danych osobowych?

Tak, dane czytelnika są niezbędne do wykonywania zadań związanych z udostępnieniem i ochroną księgozbiorów biblioteki.​

UZASADNIENIE

Art. 3 ust. 1 ustawy o bibliotekach wskazuje, że „Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej”.

Usługi publicznej biblioteki są w pełni bezpłatne, jednakże biblioteki mają możliwość pobierania opłat np. za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czy uszkodzenie zgodnie z art. 14 ust. 2 w. w. ustawy. Konieczność ochrony materiałów bibliotecznych zgodnie z ustawą o bibliotekach stwarza konieczność przetwarzania przez biblioteki danych niezbędnych do odzyskania zasobów lub ewentualnej windykacji takich jak imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL, co wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 w zw z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o bibliotekach.

Dodatkowo należy mieć na uwadze fakt, że biblioteki publiczne podlegają pod ustawę o statystyce publicznej co uzasadnia zbieranie takich danych jak wiek oraz zajęcie użytkowników aktywnie wypożyczających zasoby biblioteki.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232