Czy rada rodziców jest administratorem przetwarzanych danych?

Rada rodziców nie jest administratorem przetwarzanych danych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na posiedzeniach rady rodziców jest szkoła.​

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w szkołach oraz w placówkach oświatowych działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców i uczniów. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) zaznacza, że mimo posiadanych i samodzielnych kompetencji, rady rodziców nie można uznać za administratora danych.

,,Administratorem Danych Osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposób przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania” (art. 4 pkt. 7 RODO).

Rada rodziców nie jest jednostką organizacyjną, organizacją społeczną, osobą fizyczną lub prawną. Działa ona w ramach struktury organizacyjnej szkoły i nie posiada osobowości oraz zdolności prawnej. Dlatego nie można uznać jej za administratora danych osobowych.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232