Czy można ujawniać prasie informacje na temat konkretnej osoby, np. na temat wójta o pozytywnym wyniku testu na obecność COVID-19?

Nie, nie można przekazywać prasie informacji na temat pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19 pracowników.​

UZASADNIENIE

Odpowiedzialność za naruszenie prawa do ochrony dóbr osobistych w gruncie rzeczy nie podlega pod RODO, a zasady ogólne wynikające z prawa cywilnego. Art. 23 Kodeksu Cywilnego określa, że dobra człowieka takie jak nazwisko, czy informacje o stanie zdrowia podlegają pod ochronę prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Aby informacja mogła zostać przekazana do prasy należy uzyskać zgodę na przekazanie informacji, a jej brak skutkuje powstaniem odpowiedzialności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Osoba, której dane zostały przekazane prasie bez jej zgody może wystąpić na drogę sądową z powództwem na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232