Czy trzeba zawierać umowę powierzenia z radcą prawnym?

Nie, z radcą prawnym nie trzeba zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

UZASADNIENIE

Kancelaria prawna jest odrębnym administratorem. Prowadząc obsługę podmiotu samodzielnie ustala ona cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w ramach zleconej obsługi prawnej jednostki. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust 7 RODO, administratorem jest m.in. jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

W dziale IA ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze określono szczególny reżim dotyczący przetwarzania danych przez radców i adwokatów, gdzie rozszerzono m.in. tajemnicę adwokacką, czy okres przechowywania danych osobowych. Przepisy Prawa o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych jak i ogólny sposób działania kancelarii przesądzają, że w ramach obsługi prawnej występują oni jako odrębni administratorzy, dlatego zawarcie umowy powierzenia przetwarzania byłoby niezasadne.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232