Blog

Jak długo udostępniać oświadczenia radnego w Biuletynie Informacji Publicznej?

10 lipca 2020

Złożenie oświadczenia majątkowego odbywa się na podstawie przepisów. Głównymi podstawami prawnymi są: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Zgodnie z przepisami oświadczenia majątkowe przechowuje się przez ...

Czy dane inspektora ochrony danych osobowych powinny zostać udostępnione na stronie internetowej administratora?

12 czerwca 2020

Zgodnie z art. 37 RODO, Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) wyznaczają organy lub podmioty publiczne, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości oraz podmioty, których główna działalność polega na regularnym i systematycznym monitorowaniu osób na dużą skalę oraz przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych...

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

32 411 27 54