Blog

Czy pracodawca powinien podpisać umowę powierzenia z lekarzem medycyny pracy?

8 maja 2020

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca zobowiązany jest do skierowania pracowników na badania wstępne, okresowe lub kontrolne. Ich realizacja odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej między pracodawcą, a podmiotem leczniczym, która określona została w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Kara za uniemożliwienie kontroli UODO

17 kwietnia 2020

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę na spółkę Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach w wysokości 20 tyś. złotych za uniemożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych. Właścicielowi spółki grozi dodatkowa odpowiedzialność karna.

Praca zdalna i bezpieczeństwo danych

18 marca 2020

W związku z panującą wokół sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa, zapewne wielu pracowników Państwa instytucji zabierze swoją pracę do domu. W takim przypadku należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo danych oraz o odpowiednie zabezpieczenia urządzeń, na których będzie wykonywana praca zdalna.

Zakres danych pozyskiwanych przez Gminy w deklaracjach śmieciowych

12 marca 2020

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przypomina, aby Rada Gminy określając wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wymagała podania szerszego zakresu danych, niż ten określony przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kara od UODO dla szkoły!

9 marca 2020

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości 20.000 zł na Szkołę Podstawową nr 2 w Gdańsku za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Fałszywi kontrolerzy

4 lutego 2020

Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał komunikat, w którym zaleca ostrożność. Okazuje się, że u przedsiębiorców pojawili się urzędnicy, podający się za kontrolerów z UODO. Prezes UODO oraz Inspektorzy ODO zalecają zachować ostrożność.

Dowód (nie) w zastaw

24 stycznia 2020

Rozpoczęły się ferie zimowe oraz sezon na wypożyczanie sprzętów zimowych. Niektóre wypożyczalnie nadal żądają dowodu osobistego w zastaw. Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych przypominają o przykrych konsekwencjach pozostawiania i kopiowania dowodu osobistego przez wypożyczalnie.

Sprzątanie absurdem RODO

1 lipca 2019

Pracodawcy coraz częściej decydują się na współpracę z firmami oferującymi usługę sprzątania. Wraz z nawiązaniem umowy, podpisują także absurdalną w tym przypadku - umowę powierzenia przetwarzania danych.

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

32 411 27 54