Czy Administrator Danych Osobowych musi nadać Inspektorowi Ochrony Danych upoważnienie, gdy ten chce przeprowadzić audyt?

Nie, nie musi, ponieważ jest to jedno z zadań Inspektora. 

UZASADNIENIE

Art. 39 ust. 1 lub. B RODO wskazuje, że jednym z zadań IOD jest monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych. Zadania Inspektora Ochrony Danych związane są m.in. z przeprowadzeniem audytów.

W ramach wykonywania tego zadania IOD powinien zaplanować i wprowadzić program audytów w celu systematycznego przedstawiania administratorowi informacji związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa informacji. Z tego też powodu wydawanie upoważnienia do przeprowadzenia audytu nie jest konieczne z uwagi na fakt, iż jest to jedno z zadań Inspektora określone w RODO.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232