Czy pracodawca może mieć wgląd w badania lekarskie pracownika?

Nie. Pracodawca nie jest uprawniony do wglądu w badania lekarskie pracownika. Może otrzymać jedynie zaświadczenie o przeciwwskazaniach do pracy na konkretnym stanowisku lub do ich braku.  

UZASADNIENIE 

Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, określają zakres danych osobowych pracownika, które mogą być przetwarzane przez pracodawcę. Przepisy te zezwalają pracodawcy jedynie na wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań lub przeciwwskazaniach zdrowotnych danego pracownika do pracy na określonym stanowisku. Oznacza to, że pracodawca nie jest zobowiązany do przetwarzania innych danych osobowych pracownika, a w szczególności danych dotyczących stanu jego zdrowia.

Urząd Ochrony Danych Osobowych w swoim artykule zaznacza również, że zawarcie przez pracodawcę umowy z placówką medyczną na świadczenie usług nie upoważnia pracodawcy do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, lekarz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy lekarskiej. Przekazując informacje pracodawcy narażałby się na jej naruszenie.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232