Czy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osób ubiegających się o świadczenia socjalne?

Zgoda na przetwarzanie danych osób ubiegających się o świadczenia socjalne, członków ich rodzin z tego samego gospodarstwa nie jest wymagana. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych o  świadczenia socjalne mogą ubiegać się pracownicy, a także emeryci i renciści, którzy są pod opieką socjalną pracodawcy. Przyznanie świadczenia uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu (art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Podstawami prawnymi uprawniającymi pracodawcę do przetwarzania takich danych na potrzeby przyznania ulgowej usługi, świadczenia, dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy też ustalenia ich wysokości są:

  • art 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
  • art 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (...), 
  • ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

Pracodawca nie powinien zatem pozyskiwać zgody na przetwarzanie danych osobowych od pracowników, emerytów, rencistów, członków rodziny pracownika z tego samego gospodarstwa, ponieważ, aby przyznać świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca musi poznać i ocenić ich sytuację życiową (w tym zdrowotną) i materialną. W celu realizacji tych potrzeb musi więc przetwarzać dane osobowe tych osób, ale tylko te dane, które są niezbędne dla realizacji celu, w jakim je pozyskał.


 

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232