Przychodnia przekazuje firmie szyjącej odzież imiona i nazwiska pracowników oraz rozmiary zamawianych ubrań w celu ich oznakowania. Czy w tej sytuacji konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych?

Tak, w tej sytuacji niezbędne jest zawarcie umowy powierzenia.

UZASADNIENIE

Konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest wówczas, gdy administrator danych zleca wykonanie swoich zadań innemu podmiotowi. Podmiot ten przetwarza dane w imieniu administratora, a nie własnym, przez co nie staje się odrębnym administratorem.

Podmiot bowiem nie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych pracowników, a przetwarza je wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora (art. 28 ust. 3 lit. a RODO). W związku z powyższym firma szyjąca nie ma samodzielnych podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych pracowników przychodni.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232