Czy udostępnianie zdjęć ze znajomymi na portalu Facebook jest naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych?

Przepisy o ochronie danych osobowych w tej sytuacji nie zostały naruszone, jednakże naruszone mogły zostać dobra osobiste osób trzecich, których wizerunek utrwalony został na zdjęciu.​

UZASADNIENIE

Motyw 18 Preambuły RODO wskazuje wyraźnie, że przepisy te nie mają zastosowania w odniesieniu do osób fizycznych w ramach działalności czysto domowej lub osobistej. Aby zostały naruszone w tej sytuacji przepisy o ochronie danych osobowych, osoba publikująca zdjęcie na portalu Facebook, czy innym portalu społecznościowym musiałaby zostać uznana za Administratora Danych Osobowych, co jest niemożliwe w momencie, gdy osoba publikująca zdjęcie nie dokonuje tej czynności w ramach działalności zawodowej lub handlowej.

Nie mniej jednak w tej sytuacji osobom trzecim, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu przysługuje prawo do ochrony dóbr osobistych na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego i mogą one skierować sprawę na drogę postępowania sądowego za rozpowszechnianie wizerunku bez ich zgody.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232