Czy nauczyciel na prawo wnioskować u usunięcie danych osobowych z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych?

Nie, nie ma do tego prawa, ponieważ przetwarzanie tych danych regulują odrębne przepisy.​

UZASADNIENIE

Centralny rejestr orzeczeń prowadzony jest przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Wprowadzać zmiany i usuwać dane z rejestru mogą wyłącznie osoby upoważnione przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Usunięcie danych nauczyciela możliwe jest dopiero w momencie, gdy kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 uległa zatarciu lub gdy minister właściwy otrzyma jedno z poniższych zawiadomień:

·         O uchyleniu prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej przez sąd apelacyjny,

·         O zakończeniu okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków,

·         O uchyleniu decyzji związanej z zawieszeniem w pełnieniu obowiązków,

·         O uchyleniu prawomocnego orzeczenia.

Dodatkowo przepis mówi, że dane osób zmarłych usuwa się z rejestru po uzyskaniu informacji o ich zgonie.

Zobacz również

‹ Wróć do listy aktualności

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232