Blog

Czy w ramach kontroli inspektor instytucji takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może mieć wgląd do akt osobowych pracowników?

11 września 2020

Odpowiadając na powyższe pytanie na wstępie trzeba zaznaczyć, że RODO jest aktem prawnym o charakterze ogólnym. Jeżeli inne przepisy szczegółowe wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, to właśnie te przepisy będą miały zastosowanie. Przykładami mogą być ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy lub ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych...

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232