Blog

Jak rozpoznać kontrolerów UODO?

28 sierpnia 2020

Kontrolerzy UODO posługują się legitymacją służbową, która charakteryzuje się kolorem niebieskim, wizerunkiem Orła Białego na czerwonej tarczy oraz czarnymi i drukowanymi napisami: Rzeczpospolita Polska, Urząd Ochrony Danych Osobowych. Posiadają oni również pisemne upoważnienie podpisane przez PUODO..

Jak długo udostępniać oświadczenia radnego w Biuletynie Informacji Publicznej?

10 lipca 2020

Złożenie oświadczenia majątkowego odbywa się na podstawie przepisów. Głównymi podstawami prawnymi są: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Zgodnie z przepisami oświadczenia majątkowe przechowuje się przez ...

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232