Blog

Czy dane inspektora ochrony danych osobowych powinny zostać udostępnione na stronie internetowej administratora?

12 czerwca 2020

Zgodnie z art. 37 RODO, Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) wyznaczają organy lub podmioty publiczne, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości oraz podmioty, których główna działalność polega na regularnym i systematycznym monitorowaniu osób na dużą skalę oraz przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych...

Czy zbieranie danych dotyczących miejsca pracy rodziców jest zgodne z RODO?

5 czerwca 2020

Przetwarzanie danych osobowych przez jednostki oświatowe odbywa się przede wszystkim na podstawie obowiązujących przepisów. Głównymi podstawami prawnymi dla szkół oraz przedszkoli są: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydanych aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Czy pracodawca powinien podpisać umowę powierzenia z lekarzem medycyny pracy?

8 maja 2020

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca zobowiązany jest do skierowania pracowników na badania wstępne, okresowe lub kontrolne. Ich realizacja odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej między pracodawcą, a podmiotem leczniczym, która określona została w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Kara za uniemożliwienie kontroli UODO

17 kwietnia 2020

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę na spółkę Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach w wysokości 20 tyś. złotych za uniemożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych. Właścicielowi spółki grozi dodatkowa odpowiedzialność karna.

Praca zdalna i bezpieczeństwo danych

18 marca 2020

W związku z panującą wokół sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa, zapewne wielu pracowników Państwa instytucji zabierze swoją pracę do domu. W takim przypadku należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo danych oraz o odpowiednie zabezpieczenia urządzeń, na których będzie wykonywana praca zdalna.

Darmowe konsultacje
Darmowe konsultacje

Wypełnij formularz jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi konsultacjami

+49 173 5317232